Jan Vrzal - obrábění kovů - soustružení - frézování - vrtání

696 34 Žarošice 295, tel./fax: 518 632 032, e-mail:janvrzal@quick.cz


Obrobna kovů - CNC soustružení, obrábění, frézování a vrtání

Brno, Vyškov, Hodonín, Kyjov

Firma OBROBNA KOVŮ Jan Vrzal Žarošice má své počátky v roce 1992, kdy se výroba prováděla pouze na klasických strojích. Ale již od roku 1997 se firma začíná specializovat na malosériovou až sériovou výrobu přesných kovových dílů i součástí pro vyšší strojní celky na nových moderních CNC strojích, které postupně stávající klasický strojní park nahradily. Firma tak nastoupila cestu svého technologického, personálního i kapacitního rozvoje, který si vyžádal další investice do nových výrobních prostor, technologie a vybavení. Vzrostla její konkurenceschopnost a prestiž i stabilita na trhu. Za zmínku v této souvislosti jistě stojí i fakt, že podstatnou část výrobků firmy OBROBNA KOVŮ Jan Vrzal Žarošice dlouhodobě (od roku 2000) odebírají zahraniční firmy, především z Německa.

Naše firma Obrobna kovů Jan Vrzal - s provozovnou umístěnou v Jihomoravském kraji v obci Žarošice u Kyjova – vám nabízí své kvalitní služby v oblasti třískového obrábění kovů nejen na Hodonínsku, Brněnsku či Vyškovsku, ale také na území celé České republiky.
Naší výhodou, která jistě předurčuje kvalitní a úspěšné obchodní vztahy, jsou bezesporu bohaté a dlouholeté zkušenosti v oboru, moderní technologie, zkušení a spolehliví zaměstnanci.

Firmu Obrobna kovů Jan Vrzal Žarošice jsme vybudovali na poctivé práci, na solidní obchodní politice založené na morálních hodnotách, a také na zájmu a solidnosti Vás, našich zákazníků. V tomto nastoupeném, a jediném správném, směru chceme i nadále pokračovat a rozvíjet v něm i další obchodní spolupráci.

Po dohodě lze zajistit povrchovou úpravu kooperovaných součástí.


CZplus – pečeť dlouhodobé spolupráce a kvality
Cookies